Voogel, Marjolijn. “Latijnse Les Voor De Levende Talen: ‘Leerlingen Niet Lastigvallen Met De accusativus’”. Levende Talen Magazine 110, no. 5 (augustus 11, 2023): 4–8. Geraadpleegd december 10, 2023. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2341.