Waard, Peter de. “Engels Is in Engeland Heel Anders”. Levende Talen Magazine 93, no. 5 (juli 31, 2006): 9–11. Geraadpleegd juli 2, 2022. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/273.