Tuin, Dirk. “Aantrekkelijk & efficiënt Talenonderwijs: Een Vraaggesprek Met Judith Richters, Projectleider Werkplaats Talen”. Levende Talen Magazine 93, no. 5 (juli 31, 2006): 12–14. Geraadpleegd juli 14, 2024. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/274.