Coelen, Wieteke van der, en Ramon Groenendijk. “Op Weg Naar Een Taallab? Een Verkenning Van De Onderwijskundige, Vakinhoudelijke En Praktische Invulling Van ‘taalbewust onderwijs’”. Levende Talen Magazine 98, no. 5 (januari 20, 2011): 16–20. Geraadpleegd februari 4, 2023. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/29.