Jong, Jan de. “Een Zekere Mate Van Eeuwigheidswaarde”. Levende Talen Magazine 99, no. 8 (juli 31, 2012): 32–33. Geraadpleegd april 17, 2024. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/447.