Jong, Jan de. β€œEn Waar Is Egidius Gebleven?”. Levende Talen Magazine 101, no. 2 (april 10, 2014): 30–31. Geraadpleegd september 25, 2023. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/674.