Riemersma, Alex. “Oerfloed. Tweetalig Voortgezet Onderwijs in Fryslân”. Levende Talen Magazine 91, no. 6 (april 11, 2004): 13–14. Geraadpleegd april 17, 2024. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/709.