Jong, Jan de. “Een Plotselinge Olifant Op De Veluwe”. Levende Talen Magazine 101, no. 6 (oktober 20, 2014): 32–33. Geraadpleegd december 3, 2022. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/894.