Schooten, Erik van, en Gert Rijlaarsdam. “Nederlands Onder Vuur? Over De Inhoud En Didactiek Van Het Vak Nederlands in De Basisvorming”. Levende Talen Magazine 86, no. 545 (april 17, 1999): 757–762. Geraadpleegd februari 24, 2024. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/990.