1.
Mulder H, Rijlaarsdam G, Tholey M, Witte T. Leergangen wegen; Vergelijkende beschrijvingen nieuwe leergangen voor de talen in de tweede fase. LTM [Internet]. 18 april 1999 [geciteerd 23 juli 2024];86(536):2-12. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1027