1.
Meer G van der. Het vertaalwoordenboek gemakkelijker gemaakt; Voorstellen voor een andere ordening. LTM [Internet]. 21 juni 1997 [geciteerd 4 juni 2023];84(516):12-4. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1083