1.
Groeneweg W, Hendrix T, Klein R, Liebrand R, Oostdam R, Weijers T. Het advies eindtermen Nederlands - de eerste schreden op een goede weg; Een kritische beschouwing. LTM [Internet]. 6 juli 1989 [geciteerd 15 april 2024];76(441):323-32. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1216