1.
Jan Erik G. Een luisterrijke leerweg Nederlands als tweede taal. LTM [Internet]. 27 juli 1994 [geciteerd 27 januari 2023];81(491):353-7. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1291