1.
Loonen P, Wekker H. Engels, een vak apart? Over de positie van Engels in de profieldiscussie. LTM [Internet]. 27 juli 1994 [geciteerd 7 december 2023];81(491):366-7. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1296