1.
Oostdam R, Rijlaarsdam G. Aandacht voor transfer in leergangen Nederlands en moderne vreemde talen. LTM [Internet]. 30 juli 1993 [geciteerd 15 april 2024];80(485):570-4. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1356