1.
Willems M, Oud-de Glas M. Woorden kiezen voor het vreemde-talenonderwijs. Welke woorden moeten we de leerlingen leren en welke woorden komen voor in de leergangen ’In Focus’, ’Notting Hill Gate’ en ’Mainstream’ voor het vak Engels?. LTM [Internet]. 9 september 1991 [geciteerd 6 juli 2022];78(459):128-31. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1441