1.
Grezel JE. ‘Ons mooie vak moet uit het verdomhoekje’: Docenten en vakdidactici over het Manifest Nederlands op School. LTM [Internet]. 19 juni 2016 [geciteerd 24 september 2023];103(5):4-8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1585