1.
Rijt J van. De meerwaarde van valentie als taalkundig concept binnen het grammaticaonderwijs: Meer grip op taalkundige structuren. LTM [Internet]. 13 december 2016 [geciteerd 15 april 2024];103(7):6-10. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1609