1.
Moeken N, Kuiken F, Welie C. Samen werken aan een betere leesvaardigheid: Een vakoverstijgende aanpak voor samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs. LTM [Internet]. 13 december 2016 [geciteerd 23 juni 2024];103(8):18-22. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1638