1.
Houkes H, Robben T. Thinking Skills-opdrachten: Een didactische mogelijkheid voor beter denkonderwijs binnen het schoolvak Nederlands. LTM [Internet]. 5 september 2017 [geciteerd 7 december 2022];104(4):4-9. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1691