1.
Zwart W, Punte H. De meerwaarde van streektaal voor het spellingonderwijs: Spelambigue woorden eenvoudiger spellen dankzij het Nedersaksisch. LTM [Internet]. 5 september 2017 [geciteerd 22 juli 2024];104(5):18-22. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1702