1.
Grezel JE. Afscheid van vakdidacticus en leesstimulator Theo Witte: ‘Een canon staat altijd in de onvoltooid verleden tijd’. LTM [Internet]. 27 juni 2018 [geciteerd 14 april 2024];105(4):34-5. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1805