1.
Coppen P-A, Witte T. Vakdidactisch onderzoek bij het schoolvak Nederlands als brug tussen discipline en praktijk. LTM [Internet]. 27 juni 2018 [geciteerd 31 maart 2023];105(special):44-5. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1816