1.
Rijlaarsdam G, Janssen T. Vakdidactisch onderzoek: Over nut, noodzaak en mogelijkheden. LTM [Internet]. 27 juni 2018 [geciteerd 8 december 2022];105(special):64-5. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1820