1.
Smit N, Dijk M van. Horen, zien en vragen: Op zoek naar rijke talige interactie in de les Engels. LTM [Internet]. 27 juni 2018 [geciteerd 2 juli 2022];105(special):78-81. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1823