1.
Veen R van. Klassieke hervertellingen en beeldromans: De kracht van de verhalen van Homerus en de graphic novel. LTM [Internet]. 26 juni 2019 [geciteerd 7 juni 2023];106(4):32-3. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1931