1.
Voogel M. ‘Weer die donkere schermpjes…’: Gevolgen van de lockdowns voor het talenonderwijs. LTM [Internet]. 16 januari 2021 [geciteerd 3 februari 2023];108(7):4-7. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2195