1.
Le Pichon-Vorstman E, Kambel E-R. De Taalvriendelijke School: Een nieuw netwerk voor scholen die taaldiversiteit verwelkomen. LTM [Internet]. 16 januari 2021 [geciteerd 26 juni 2022];108(7):22-6. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2198