1.
Bloemsma J, Bollen A, Cress J, Geneste D. Werken met multimodale bronnen voor Engels in het mbo. LTM [Internet]. 16 januari 2021 [geciteerd 28 januari 2023];108(8):10-5. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2207