1.
van der Leeuw B, Hoogeveen M. Taalbeschouwing: Van begrippenlijst naar leerlijn. LTM [Internet]. 1 januari 2022 [geciteerd 16 april 2024];109(4):24-9. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2256