1.
Noijons J, Kuiper H. Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband. De relatie tussen de centrale examens leesvaardigheid en het Europees Referentiekader. LTM [Internet]. 31 juli 2006 [geciteerd 10 december 2023];93(7):katern. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/287