1.
Coelen W van der, Groenendijk R. Op weg naar een Taallab? Een verkenning van de onderwijskundige, vakinhoudelijke en praktische invulling van ‘taalbewust onderwijs’. LTM [Internet]. 20 januari 2011 [geciteerd 23 februari 2024];98(5):16-20. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/29