1.
Robben T. Vrolijk lezen met meer hersens: de mindmap als didactisch instrument voor de ontwikkeling van leesvaardigheid. LTM [Internet]. 31 juli 2012 [geciteerd 28 september 2022];99(4):4-8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/419