1.
Grezel JE. ‘Taal moet weer tussen de oren’: Verbetering van de aansluiting vo-ho door taaltoetsen?. LTM [Internet]. 31 juli 2013 [geciteerd 24 mei 2024];100(2):4-8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/456