1.
Mesie M. OBIT: instrument om voorspellende waarde van toetsen te verhogen. LTM [Internet]. 31 juli 2013 [geciteerd 2 juli 2022];100(3):10-4. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/463