1.
Lehmer-te Lindert E. Gedichten schrijven en poetry slams in het vreemdetalenonderwijs. LTM [Internet]. 31 juli 2013 [geciteerd 26 juni 2022];100(4):24-9. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/472