1.
Bodde-Alderlieste M. Stand van zaken kerndoelen talen in primair en voortgezet onderwijs. LTM [Internet]. 2 september 2005 [geciteerd 6 oktober 2022];92(2):5-8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/508