1.
Veltman-van den Bos A. Edelachtbare! Argumentatie in het recht ter voorbereiding op het schoolexamen Spreekvaardigheid Nederlands. LTM [Internet]. 11 april 2004 [geciteerd 3 februari 2023];91(2):18-20. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/690