1.
Esch K van, Schalkwijk E, Summeren C van. Zelstandig leren van moderne vreemde talen (1). ’Hij stuurt je wel een bepaalde richting op’. LTM [Internet]. 27 juni 2000 [geciteerd 20 mei 2024];87(8):5-7. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/811