1.
Knijff H de, Vries E de. Educatief Partnerschap; lerarenopleidingen op nieuwe leest. LTM [Internet]. 18 juli 2002 [geciteerd 16 april 2024];89(4):17-8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/868