LTM, jaargang 103 (2016) 2

LTM, jaargang 103 (2016) 2

Marjolijn Vogel Samenvatting pdf
‘Heel jammer hoe Frans terrein verliest’: Docenten Frans over de belemmeringen bij hun vak 4-9
David Geneste Samenvatting pdf
Coming soon to your classroom: Filmtrailers in de taal- en literatuurles 12-15
Ingeborg Landuyt, Iris Vansteelandt, Magda Mommaerts, Deeviet Caelen Samenvatting pdf
Leraren (graag) laten lezen: Verbetering van de leesattitude van leraren in opleiding 16-20
Wim de Boer Samenvatting pdf
Het volgen van Friese taalontwikkeling: Flexibel en opbrengstgericht 22-25
Rob van Veen Samenvatting pdf
Drie topboeken voor lezers in de bovenbouw 30-31
Jan de Jong Samenvatting pdf
Alleen de hoop blijft 32-33
Manifest Nederlands z.a. Samenvatting pdf
Manifest Nederlands op school: Meer inhoud, meer plezier, beter resultaat 38


ISSN: 1566-2705