LTM, jaargang 105 (2018) 7

LTM, jaargang 105 (2018) 7

Sven Kruizinga Samenvatting pdf
Een vakoverstijgend project met minimale investering van tijd en geld: Kan dat? 4-7
Fatima Kajouj, Rias van den Doel Samenvatting pdf
Berberklanken in de Engelse les: Werken met thuistalen bij het uitspraakonderwijs 10-14
Anouk de Kleijn Samenvatting pdf
De kampvuurcompetitie: Een lessenserie creatief en spannend schrijven 16-19
Eva van den Boogaard Samenvatting pdf
Leerlingen die teksten laten leven: De literatuurtheoretische begrippen tekst en lezer in het literatuuronderwijs 20-24
Rob van Veen Samenvatting pdf
Ontwrichte levens: Heftige verhalen voor lezers in de onder- en bovenbouw 28-29
Jan de Jong Samenvatting pdf
Camperts mijmeringen bij (g)een afscheid 30-31
Helge Bonset Samenvatting pdf
Ongelijkheid in het staatsexamen Nederlands 33-34
Roland Bruijn, Henk la Roi Samenvatting pdf
De computer als vervanger van de taaldocent? 39-40
Erik Kwakernaak Samenvatting pdf
Werken aan woordenschat 42-43
Reitze Jonkman Samenvatting pdf
Nieuwe aanpak literatuuronderwijs Fries 44
Clary Ravesloot Samenvatting pdf
Woorden temmen: Poëzie voor echte mensen 45
Reitze Jonkman Samenvatting pdf
Ontleedonderwijs anders aangepakt: De autobus als metafoor voor het ontleden 46-47


ISSN: 1566-2705