Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTM, jaargang 79 (1992) 472 Asi Funciona; leren van je fouten in een COO-invulprogramma Spaans Samenvatting
Rick de Graaff
 
LTM, jaargang 104 (2017) 6 Atlas of heerlijk leesboek. Over Atlas van de Nederlandse taal Samenvatting   PDF
Clary Ravesloot
 
LTM, jaargang 85 (1998) 526 Attitude en motieven bij volwassen leerders van Spaans Samenvatting   PDF
Marly Nas, Kees van Esch
 
LTM, jaargang 103 (2016) 4 Au boulot avec l’argot Samenvatting   PDF
Berry van de Wouw
 
LTM, jaargang 108 (2021) 1 Audio-lingua; Luistervaardigheid voor dertien talen Samenvatting   PDF
John Daniëls
 
LTM, jaargang 78 (1991) 457 Authentiek materiaal in het NT2-onderwijs: het gebruik van tv-programma's Samenvatting
Nette Menke
 
LTM, jaargang 76 (1989) 439 Authentieke leesteksten in het tweede-taalonderwijs aan volwassen buitenlanders Samenvatting
Wim Coumou
 
LTM, jaargang 106 (2019) 3 Autonomie van de talenleraar: Vijfhonderd jaar afhankelijkheid Samenvatting   PDF
Erik Kwakernaak
 
LTM, jaargang 101 (2014) 5 Avonturen in het verleden Samenvatting   PDF
Rob van Veen
 
LTM, jaargang 91 (2004) 3 ‘Allo, allo? Ne quittez pas.’ Telefoneren in het Frans Samenvatting   PDF
Jouke Brouwer
 
LTM, jaargang 103 (2016) 5 ‘Als dit literatuur is, kan ik er wel van houden!’: Nogmaals de leeslijst, maar nu in de praktijk Samenvatting   PDF
Maurice Dumont
 
LTM, jaargang 101 (2014) 3 ‘De mailinglist begon met drie mailadressen, waarvan er één van mezelf was’: Een interview met Willy Weijdema Samenvatting   PDF
Toine van Gaal
 
LTM, jaargang 93 (2006) 2 ‘Die samenvatting mag van mij zo uit het eindexamen’ Een gesprek met Alex van de Kerkhof Samenvatting   PDF
Patrick Rooijackers
 
LTM, jaargang 101 (2014) 6 ‘Docenten, wees trots op je vak’; Levende Talen Magazine in gesprek met onderwijsminister Jet Bussemaker Samenvatting   PDF
Jan Erik Grezel, Johan Graus
 
LTM, jaargang 96 (2009) 3 ‘Een beetje strijdbaarheid’: de docent Nederlands en zijn taakbelasting Samenvatting   PDF
Patrick Rooijackers
 
LTM, jaargang 94 (2007) 2 ‘Een spiekbriefje leren maken?!’ Sommige schoolboeken zijn gewoon te moeilijk Samenvatting   PDF
Anne Toorenaar, Gert Rijlaarsdam
 
LTM, jaargang 95 (2008) 1 ‘Elke docent voor taalrendement!’ Taalbeleid op het Rijswijks Lyceum Samenvatting   PDF
Wilma van der Westen
 
LTM, jaargang 95 (2008) 3 ‘Elke docent voor taalrendement!’ Taalbeleid op het Rijswijks Lyceum. Deel 2 Samenvatting   PDF
Wilma van der Westen
 
LTM, jaargang 92 (2005) 6 ‘Er was eens een leraar in ’t Noorden’; John Daniëls erelid Levende Talen Samenvatting   PDF
Arie Hoeflaak
 
LTM, jaargang 103 (2016) 2 ‘Heel jammer hoe Frans terrein verliest’: Docenten Frans over de belemmeringen bij hun vak Samenvatting   PDF
Marjolijn Vogel
 
LTM, jaargang 106 (2019) 3 ‘Het eindexamen is leidend’: Over de invloed van educatieve uitgevers op het talenonderwijs Samenvatting   PDF
Jan Erik Grezel
 
LTM, jaargang 88 (2001) 6 ‘Het gaat niet om het leuk’. Leerlingen over de deelvakken Samenvatting   PDF
Ingrid Wijgh
 
LTM, jaargang 104 (2017) 2 ‘Het is leven, kapitein, maar niet zoals wij dat kennen’ Samenvatting   PDF
Rob van Veen
 
LTM, jaargang 104 (2017) 2 ‘Het leuke van het vak schrijven is dat je het nooit leert’ Of toch wel? Samenvatting   PDF
Robert Chamalaun, Kim Schildkamp
 
LTM, jaargang 94 (2007) 1 ‘Ik heb een hard hoofd in dat scenariodenken’; interview met Helge Bonset Samenvatting   PDF
Patrick Rooijackers
 
76 - 100 van 1692 items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1566-2705