Redactioneel beleid

Focus en missie

LTT is een onafhankelijk tijdschrift, uitgegeven door de Vereniging van Leraren in Levende Talen, met als doel nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van taal en talenonderwijs toegankelijk te maken voor docenten en andere belangstellenden.

 

Verschijningsfrequentie

LTT verschijnt viermaal per jaar. De artikelen zullen enige tijd na de papieren publicatie beschikbaar zijn op deze site.

Open Access beleid

Dit tijdschrift is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt.

 


ISSN: 1566-2713