Syntaxis versus pragmatiek; Interferentie van het Nederlands in het Engels van vwo 5-leerlingen

Janine Berns, Sanne van Vuuren

Samenvatting

Janine Berns en Sanne van Vuuren onderzochten op basis van literatuuressays van leerlingen in vwo 5 in welke mate het geschreven Engels van leerders op B1/B2-niveau gekenmerkt wordt door directe moedertaalinvloed in de syntaxis en de pragmatiek. ‘V2-fouten’, waarbij door de invloed van het Nederlands inversie van persoonsvorm en onderwerp optreedt, blijken nog maar zeer sporadisch voor te komen. Sporen van moedertaalinvloed zijn nog wel te zien in het gebruik van initiële bijwoordelijke bepalingen, met name daar waar deze referentiëel gebruikt worden om een verbinding met de voorafgaande context tot stand te brengen.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; Engels; interferentie; vwo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.