Geschreven inflecties bij dyslectische en normaalontwikkelende FLE-leerders

Marco Bril

Samenvatting

Laurence Auener en Marco Bril onderzochten of dyslectische Français Langue Etrangère (FLE)-leerders meer spelfouten maken in inflecties (werkwoordsinflectie, getalsinflectie bij zelfstandige naamwoorden en geslachtsinflectie bij bijvoeglijke naamwoorden) dan normaalontwikkelende. De correctheid van geschreven inflecties bij dyslectische en normaalontwikkelende FLE-leerders blijkt geen grote verschillen te vertonen. Contrastanalyses laten zien dat bij beide populaties werkwoordsinflectie en getalsinflectie bij zelfstandige naamwoorden vaker correct gespeld werden dan geslachtsinflectie bij bijvoeglijke naamwoorden. Er wordt aanbevolen om rekening te houden met de eventuele taalspecifieke uitingen van dyslexie bij de verschillende mvt.


Trefwoorden


inflecties; dyslectie; FLE-leerder

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.