Halen we de norm? De scores van moedertaalsprekers op een talige toegangstest voor anderstaligen aan de universiteit

Jordi Heeren, Bart Deygers, Dirk Speelman, Lieve Wachter

Samenvatting

Jordi Heeren, Bart Deygers, Dirk Speelman en Lieve De Wachter gingen na hoe een groep Vlaamse startende universiteitsstudenten die geen talige toelatingsvoorwaarden krijgt opgelegd, scoort op een officiële talige toelatingstoets voor de universiteit. Zij vergeleken hun scores met die van een representatieve groep tweedetaalleerders. Het blijkt dat de instromers in totaal en op de drie onderdelen ‘taal in gebruik’, ‘lezen’ en ‘luisteren’ significant hoger scoren dan de tweedetaalleerders, en dat ze bijna allemaal slagen voor de test. Ongeveer 2,5 procent van deze groep haalt de norm echter niet, en vooral voor het onderdeel ‘lezen’ blijkt het slaagpercentage veel lager te zijn: ongeveer een vijfde haalt hier de cesuur niet. De aanname dat studenten uit het Nederlandstalig secundair onderwijs automatisch de taalnorm behalen, lijkt dus niet altijd te kloppen.


Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.