Stagnatie en ontwikkeling in het vreemdetalenonderwijs

Erik Kwakernaak

Samenvatting

In het artikel van Erik Kwakernaak staan stagnatie en ontwikkeling van het Nederlandse vreemdetalenonderwijs in communicatieve richting centraal. Vanuit een historisch perspectief analyseert de auteur de oorzaken en leidt hieruit een richting af voor een vernieuwingsbeleid dat deze stagnatie kan doorbreken. De auteur betoogt onder meer dat curriculumontwikkeling overgelaten dient te worden aan specialisten, de leergangteams. Deze teams zouden op hun beurt baat hebben bij goed doordachte, centraal uitgewerkte leerlijnen per taal,  die een helder beeld geven van wat leerlingen op verschillende niveaus moeten weten en kunnen.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; historie; curriculumontwikkeling; leerlijnen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.