Nauw verweven: Nederlands en taalgericht vakonderwijs in Slash 21

Dirkje Ebbers, Elsbeth van der Laan

Samenvatting

Dirkje Ebbers en Elsbeth van der Laan bespreken de integratie van Nederlands met andere vakken op Slash 21, een school waarin op uitgebreide schaal met nieuwe didactieken en onderwijsvormen geëxperimenteerd wordt. In Levende Talen Tijdschrift van december 2003 schetste Dirkje Ebbers hoe het vak Nederlands een plaats heeft gekregen in het curriculum van deze school. Inmiddels er is voor de combinatie van Nederlands met andere vakken voor drie leerjaren lesmateriaal ontwikkeld is. De auteurs laten in hun artikel zien wat dat heeft opgeleverd.


Trefwoorden


taalgericht vakonderwijs, taalbeleid

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.