Duo-reflectieopdrachten voor schrijfvaardigheidsonderwijs

Esther Hafkenscheid, Yvette Meinema

Samenvatting

Esther Hafkenscheid en Yvette Meinema gaan op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen twee praktijkvoorbeelden van duo-reflectieopdrachten in het vo en wo. Zij constateren dat er zowel bij de vo- als bij de wo-opdracht expliciete aandacht is voor het schrijfproces, maar dat de vormgeving en de producten van elkaar verschillen. In het vo zijn de opdrachten meer docentgestuurd, terwijl die in het wo meer studentgestuurd zijn. Een ander verschil is dat er in het voorbeeld uit het wo gestreefd wordt naar realistische opdrachtontwerpen. Onderzoek naar aansluiting van schrijfonderwijs in vo en wo lijkt gewenst.


Trefwoorden


schrijfvaardigheidsonderwijs, didactiek, schrijfproces, vo, wo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.